Links
Comment on page

Quản lý email tài khoản chính

Tài khoản Subiz là tài sản của doanh nghiệp, vì vậy khi đăng ký Subiz, doanh nghiệp cần quản lý tài khoản của mình bao gồm email đăng ký, mật khẩu để đảm bảo quyền lợi sử dụng dịch vụ Subiz và bảo mật dữ liệu của doanh nghiệp. Tham khảo bài viết sau để hiểu rõ hơn về việc quản lý tài khoản Subiz.

Tài khoản Subiz

Email Owner
Khi bạn đăng ký tài khoản Subiz, email đăng ký sẽ được gọi là email tài khoản chính hay email owner. Tài khoản chính có quyền cao nhất và quản lý tài khoản thông qua email owner. Bao gồm các quyền:
 • Đăng nhập vào trang quản trị Subiz App.subiz.com
 • Quản lý thông tin gói dịch vụ của tài khoản: nâng cấp mới, mua thêm agent, gia hạn dịch vụ, phương thức thanh toán
 • Quản lý các tài khoản Agent: Tạo thêm, tùy chỉnh quyền, xóa tài khoản Agent
 • Thực hiện các chỉnh sửa , cài đặt tài khoản
 • Email owner là email chính để Subiz liên hệ hỗ trợ và gửi các email thông báo quan trọng
Lưu ý:
 • Bạn nên đăng ký tài khoản Subiz bằng email chung của công ty để giúp dễ quản lý tài khoản trong quá trình làm việc, tránh việc đăng ký bằng email cá nhân, gây thất lạc trong quá trình luân chuyển công tác, bàn giao tài khoản.
 • Chỉ chủ tài khoản email owner có quyền quản lý tài khoản và gửi yêu cầu tới Subiz về các vấn đề của tài khoản : chuyển thanh toán sang tài khoản khác, đổi email chủ quản…
 • Bạn có thể thay đổi email nhận thông tin gia hạn từ Subiz bằng cách liên hệ với Subiz để được hỗ trợ đổi email này.
Mật khẩu
 • Mật khẩu là thông tin bảo mật của doanh nghiệp. Mật khẩu sẽ được mã hóa bảo mật và thuộc quyền quản lý của doanh nghiệp
 • Trong trường hợp quên mật khẩu bạn có thể khôi phục bằng cách click vào phần quên mật khẩu ngay trên trang đăng nhập của Subiz. Hệ thống sẽ gửi tới email đăng ký của bạn hướng dẫn thay đổi mật khẩu.

Các trường hợp cần thay đổi Email owner

 • Người phụ trách email owner không còn làm việc tại công ty
 • Tài khoản email không sử dụng được nữa
 • Có nghi ngờ về bảo mật tài khoản

Hướng dẫn thay đổi Email Owner

Trong quá trình làm việc, nếu bạn muốn thay đổi email owner bạn có thể thao tác như sau:
 • Trường hợp email owner còn hoạt động và sử dụng được
+ Bạn đăng nhập email đăng ký ban đầu và gửi email tới Support để yêu cầu việc đổi email owner, cung cấp email owner mới. Subiz sẽ hỗ trợ bạn thao tác chuyển đổi.
Yêu cầu chuyển đổi Email Owner
Lưu ý:
 • Email owner mới phải là email mới hoàn toàn, chưa có tài khoản trên hệ thống.
 • Sau khi chuyển đổi, mọi dữ liệu hay thông tin tài khoản (bao gồm mật khẩu) của email owner cũ sẽ được chuyển sang email owner mới.
 • Trường hợp email không hoạt động, không sử dụng được
+ Nếu doanh nghiệp đã ký hợp đồng với Subiz: Bạn gửi hợp đồng cùng với Phụ lục hơp đồng đề nghị thay đổi email owner có đóng dấu của doanh nghiệp.
+ Trong trường hợp không có hợp đồng: Doanh nghiệp cần đăng ký tài khoản mới và tích hợp lại lên website.
Ngoài các trường hợp trên Subiz sẽ không hỗ trợ việc thay đổi email owner nhằm đảm bảo quyền lợi sử dụng và tính bảo mật thông tin của doanh nghiệp. Vì vậy, các doanh nghiệp cần lưu ý để có thể quản lý tài khoản Subiz một cách có hệ thống để tránh việc gián đoạn trong quá trình xác minh tài khoản và nâng cao bảo mật thông tin.
Bạn cần hỗ trợ chi tiết, vui lòng gửi yêu cầu tới [email protected]