Links

Chính sách hoàn tiền

Thời gian dùng thử

Sau khi đăng ký tài khoản Subiz mới, bạn sẽ được sử dụng đầy đủ tính năng của Subiz trong vòng 30 ngày để có thể trải nghiệm dịch vụ trước khi quyết định nâng cấp tài khoản.
Bạn sẽ không mất bất kỳ chi phí nào trong thời gian dùng thử này.

Tài khoản trả phí

Khi bạn quyết định nâng cấp tài khoản, bạn cần xác định số agent (hỗ trợ viên), chu kỳ thanh toán và loại gói dịch vụ. Thanh toán sẽ được hoàn tất vào đầu chu kỳ sử dụng.
Chúng tôi không có chính sách hoàn thanh toán – đây là chính sách đối với tất cả khách hàng – và bạn sẽ chịu trách nhiệm về toàn bộ các lần thanh toán của tài khoản bạn sở hữu.

Hạ cấp tài khoản xuống gói miễn phí

Bạn có thể hạ cấp tài khoản xuống gói miễn phí bất cứ lúc nào ngay tại trang THANH TOÁN.
Sau khi khoàn thành hạ cấp tài khoản về gói miễn phí, tài khoản của bạn sẽ sử dụng gói dịch vụ miễn phí (Xem chi tiết gói miễn phí).
Thanh toán trước đó của bạn sẽ bị mất và không được hoàn lại. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đơn phương kết thúc tài khoản của bạn. Subiz hoàn toàn không chịu trách nhiệm thanh toán cho việc kết thúc tài khoản trước hạn sử dụng.
Để biết thêm thông tin về dịch vụ, bạn có thể tìm hiểu Chính sách bảo mậtĐiều khoản sử dụng.
Bạn có thắc mắc và cần hỗ trợ, vui lòng gửi yêu cầu qua [email protected]