Links

Nhận email thông báo khi khách hàng cập nhật thông tin

Với mỗi khách hàng để lại thông tin là bạn đã có thêm một cơ hội để tiến gần hơn tới họ và gia tăng cơ hội bán hàng. Ngoài việc hỗ trợ bạn có thể tự động thu thập thông tin khách hàng tiềm năng, chức năng Automation của Subiz còn giúp bạn có thể nhận thông báo khi có khách hàng để lại thông tin trên cửa sổ chat qua email, để bạn cùng đồng nghiệp có thể kịp thời đăng nhập tài khoản, theo dõi nội dung yêu cầu của khách và nhanh chóng liên hệ lại trong trường hợp họ đã thoát khỏi website.
Bài viết sau sẽ chia sẻ với bạn hướng dẫn cách nhận email thông báo khi khách hàng nhập thông tin:

Bước 1: Cài đặt nội dung email thông báo

Để tạo Automation gửi email thông báo, bạn vào mục : Automation > Workflow > Tạo
Tiếp đó bạn sẽ lựa chọn đối tượng để thiết lập Automation:
Chọn đối tượng thiết lập Automation
Sau khi chọn đối tượng là User và hành động Gửi email thông báo, bạn sẽ Chỉnh sửa nội dung email và nhập địa chỉ mail nhận thông báo:
Tùy chỉnh nội dung Email thông báo

Bước 2: Thiết lập điều kiện

Sau khi đã hoàn tất cài đặt nội dung, bạn nhấn Tiếp tục để chuyển sang bước cài đặt điều kiện:
Thiết lập điều kiện

Bước 3: Lưu Automation

Cài đặt điều kiện xong, bạn click Tiếp tục để chuyển sang bước lưu lại tên Automation
Lưu tên Automation
Automation sẽ chạy khi khách hàng nhập thông tin của họ qua cửa sổ chat hoặc trong tin nhắn Automation hỏi thông tin ( Tham khảo hướng dẫn cài đặt ), khi đó team của bạn sẽ nhận email thông báo như sau:
Nhận email thông báo