Links

Một số Ứng dụng Automation

Cùng với sự kết hợp giữa các Automation và những tính năng khác của Subiz sẽ giúp bạn khai thác tối đa hiệu qủa những dữ liệu khách hàng bạn thu thập được trên Subiz, theo đuổi khách hàng tiềm năng hay quản lý tình hình hoạt động online của doanh nghiệp hoàn toàn tự động.
  • Hỏi thông tin khách hàng theo thời gian làm việc
  • Phân loại và theo đuổi khách hàng tiềm năng
  • Tự động hóa quy trình xử lý Ticket
  • Quản lý tình hình hỗ trợ khách hàng với email Transcript