Links

Automation tự động like, ẩn và trả lời bình luận Facebook

Với việc tích hợp Fanpage và Comment Facebook vào Subiz, giờ đây bạn hoàn toàn có thể quản lý tất cả các tương tác từ Facebook một cách hiệu qủa trên Subiz mà không cần thông qua bất cứ công cụ quản lý nào khác.
Subiz cũng hỗ trợ các chức năng tự động giúp bạn có thể tự động hóa các tương tác trên Facebook như tự động xóa, ẩn, like comment. Cùng tham khảo hướng dẫn sau nhé:
Trước hết bạn sẽ vào mục : Cài đặt > Automation > Workflow và lựa chọn hành động Automation bạn muốn thực hiện.

Automation tự động thích bình luận

Bạn sẽ lựa chọn hành động như sau:
Tự động thích bình luận

Automation tự động ẩn bình luận

Tự động ẩn bình luận

Automation tự động trả lời bình luận

Tự động trả lời bình luận

Automation tự động gửi tin nhắn chuyển hướng sang kênh Messenger

Tự động gửi tin nhắn trên kênh Messenger
Khi đó bạn cần lựa chọn gửi tin nhắn t kênh Fanpage nào và nội dung tin nhắn ra sao:
Tùy chỉnh tin nhắn và lựa chọn Fanpage
Lưu ý:
  • Với mỗi hành động sửa tin nhắn chuyển hướng sang kênh Messenger, bạn sẽ lựa chọn được duy nhất 1 Fanpage để gửi đi.
  • Trong trường hợp bạn có nhiều hơn 1 fanpage, bạn có thể tạo thêm hành động trong cùng 1 automation hoặc tạo nhiều automation để thực hiện hành động tự động gửi tin nhắn qua kênh Messenger.

Thiết lập cả 4 hành động trong một Automation.

Thiết lập 4 hành động trong 1 automation
Sau bước tạo Automation, bạn nhấn Tiếp tục để sang bước tạo điều kiện như sau:
Tạo điều kiện Automation
Sau bước cài đặt điều kiện, bạn nhấn tiếp tục để lưu lại tên cho Automation đã cài đặt
Lưu tên Automation
Khi đó trên Fanpage của bạn sẽ hiển thị như sau:
Hiển thị trên Fanpage
Và đây là hiển thị trên trang quản lý Subiz của bạn:
Hiển thị trên Dashboard Subiz