Links

Một số Automation thông dụng

Việc sử dụng các Automation sẽ giúp bạn vận hành doanh nghiệp một cách hoàn toàn tự động, Không chỉ dừng lại ở việc thu hút khách hàng tương tác nhiều hơn, bạn còn có thể thu thập thông tin và xác định đối tượng khách hàng tiềm năng, và xây dựng hệ thống dữ liệu doanh nghiệp.
Bạn có thể tham khảo một số hướng dẫn cài đặt các Automation thông dụng trong các trang sau:
  • Hướng dẫn tạo Automation gửi tin nhắn tự động khi khách hàng vào website
  • Hướng dẫn tạo Automation hỏi thông tin khách hàng
  • Hướng dẫn tạo Automation gửi email tới khách hàng
  • Hướng dẫn tạo Automation gửi email transcript cuộc hội thoại