Links
Comment on page

Tương tác tự động

Tương tác tự động là gì?

Tương tác tự động là việc bạn thiết lập các hành động tự động hóa tương tác với khách hàng, như thu hút sự chú ý của khách ngay khi họ vào website và tự động theo đuổi khách hàng qua các kênh khác nhau từ Subiz.

Ý nghĩa của tương tác tự động?

Giúp doanh nghiệp vận hành tự động, thiết lập nhiều workflow hoặc các chiến dịch tương tác khách hàng tự động… Qua đó làm tăng tương tác với khách hàng, gia tăng trải nghiệm khách hàng và hiệu quả kinh doanh. Đặc biệt, bạn không còn cần phụ thuộc quá nhiều vào sự hiện diện của nhân viên trực nữa.

Các hướng dẫn thiết lập Tương tác tự động

Tại mục hướng dẫn Tương tác tự động này, Subiz sẽ hướng dẫn chi tiết liên quan đến cài đặt Automation, như tự động gửi tin nhắn tới khách hàng, tự động hỏi thông tin khách hàng, tự động gửi email tới khách hàng.
Các hướng dẫn cụ thể sẽ có tại các trang:
  • Tổng quan về Automation
  • Một số Automation thông dụng
  • Một số Ứng dụng Automation