Subiz và Google Analytics

Tài liệu này mô tả cách tích hợp Subiz với Google Analytics. Từ đó, bạn có thể dùng để phân tích khách hàng trên Google Analytics.

Cách tích hợp

Để tích hợp Subiz với Google Analytics, bạn chỉ cần đặt mã nhúng Google Analytics lên website của bạn. Subiz sẽ tự động tìm mã nhúng và làm việc với tài khoản Google Analytics được cài trên web. Chúng tôi hỗ trợ các loại Google Analytics tracking sau:

  1. gtagjs

Cách làm việc của Subiz với Google Analytics

Subiz sẽ gửi các dữ liệu sự kiện (event data) sang Google Analytics. Khi đó, bạn có thể xem được các dữ liệu này tại mục Sự kiện (event) của Google Analytics. Các sự kiện mà Subiz gửi :

Cửa sổ Subiz Mở
User nhận tin nhắn
User gửi tin nhắn
Cửa sổ Subiz Mở

Cửa sổ Subiz được mở bởi bất kỳ lý do gì: User mở; API Javascript mở; Automation mở...

Event Category: SUBIZ Chat

Event Action: Opened

Event Label: Subiz Windows

User nhận tin nhắn

User nhận được tin nhắn của agents hay automation....

Event Category: SUBIZ Chat

Event Action: Received

Event Label: User

User gửi tin nhắn

Event Category: SUBIZ Chat

Event Action: Sent

Event Label: User

Dữ liệu Subiz gửi sang Google Analytics

Khai thác dữ liệu

Từ những dữ liệu này, bạn có thể sử dụng để phân tích hành vi khách truy cập trên Google Analytics hoặc có thể thiết lập để thành Mục tiêu (GOAL) và đồng bộ nó sang tài khoản adwords của bạn.

  • Phân tích khách tương tác Subiz theo Campaign quảng cáo.

  • Phân tích khách tương tác Subiz theo Nguồn truy cập (Traffic Channel).

  • Phân tích khách mua hàng trên website và có tương tác Subiz.

  • Thiết lập Subiz như một channel traffic để hiểu được họ mất bao nhiêu phiên tương tác để mua hàng.

  • Sử dụng để lọc những khách hàng đã tương tác Subiz để chạy quảng cáo Remarketing.

  • ....

Câu hỏi thường gặp khi tích hợp với Google Analytics

  • Website có nhiều mã nhúng Google Analytics, Subiz sẽ gửi dữ liệu đến tài khoản nào? Subiz gửi tới tất cả các tài khoản được tích hợp.

  • Google Analytics được cài qua Google Tag Manager thì Subiz có gửi dữ liệu sang không? Có.

  • Thời điểm nào Subiz sẽ gửi dữ liệu sang Google Analytics? Ngay lúc sự kiện xẩy ra.

Cách xem báo cáo Subiz trên Google Analytics.

Subiz làm việc cùng với Facebook Pixel.