Links

Subiz và Facebook Pixel

Tài liệu này mô tả cách tích hợp và đọc dữ liệu tương tác giữa Subiz với Facebook Pixel.

Cách tích hợp

Để tích hợp Subiz với Facebook Pixel, bạn chỉ cần đặt mã nhúng Facebook Pixel lên website của bạn. Subiz sẽ tự động tìm mã nhúng và làm việc với tài khoản Facebook Pixel được cài trên web. Chúng tôi chỉ hỗ trợ mã nhúng fbevents.js. Nếu bạn chưa sử dụng Facebook Pixel, đây là tài liệu để cài đặt.

Cách làm việc của Subiz với Facebook

Subiz sẽ gửi các dữ liệu sự kiện (event data) sang Facebook Pixel. Khi đó, bạn có thể xem được các dữ liệu này tại mục Sự kiện (event) của Facebook Pixel. Các sự kiện mà Subiz gửi:
Cửa sổ Subiz Mở
User nhận tin nhắn
User gửi tin nhắn
Cửa sổ Subiz được mở bởi bất kỳ lý do gì: User mở; API Javascript mở; Automation mở...
Event Name: SUBIZ Chat
Parameter "action": Opened
Parameter "label": Subiz Windows
User nhận được tin nhắn của agents hay automation....
Event Name: SUBIZ Chat
Parameter "action": Received
Parameter "label": User
Event Name: SUBIZ Chat
Parameter "action": Received
Parameter "label": User
Dữ liệu Subiz sẽ có trong Facebook Pixel.

Khai thác dữ liệu

  • Sử dụng để tạo Custom Audiences theo nhu cầu của marketer.
  • Sử dụng để thiết lập conversion và chạy quảng cáo như CTA trên Facebook Ads. Từ đó đánh giá hiệu quả của chiến dịch quảng cáo.
  • ...

Câu hỏi thường gặp

  • Web cài nhiều mã Facebook Pixel, Subiz sẽ gửi dữ liệu đến Pixel nào? Subiz gửi đến tất cả các Pixel được cài trên web.
  • Facebook Pixel được thiết lập qua Google Tag Manager, Subiz có gửi dữ liệu không? Có.