Tùy chỉnh thông tin khách hàng

Bài viết hướng dẫn cách tạo thêm, cập nhật và lưu trữ thông tin khách hàng trên Subiz

Quản lý hệ thống thông tin khách hàng là phương pháp giúp doanh nghiệp được tiếp cận, giao tiếp với khách hàng một cách có hệ thống và hiệu quả dựa trên việc quản lý các thông tin của khách hàng như: liên lạc, nhu cầu, tài khoản… nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn.

Từ những thông tin của khách hàng được cập nhật và lưu trữ trong hệ thống quản lý Subiz, doanh nghiệp có thể phân tích, hình thành danh sách khách hàng tiềm năng, từ đó ra chiến lược chăm sóc hợp lý nhằm duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng và đạt lợi nhuận tối đa trong kinh doanh.

Thông tin khách hàng

Mỗi user trên Subiz sẽ có 4 trường thông tin mặc định: Họ và tên, Email, Số điện thoại, Địa chỉ.

Để tùy chỉnh thông tin khách hàng, bạn vào mục Cài đặt > Tài khoản > Thông tin khách hàng.

Tùy chỉnh thông tin khách hàng

Subiz cho phép bạn thêm trường dữ liệu khách hàng, phục vụ cho việc khai thác và quản lý thông tin khách hàng theo đặc thù riêng biệt của từng doanh nghiệp:

Để tùy chỉnh thông tin khách hàng, bạn vào mục Cài đặt > Tài khoản > Thông tin khách hàng > Tạo trường dữ liệu mới

Tạo trường dữ liệu mới

Trường dữ liệu: Tên của trường dữ liệu bạn muốn hiển thị trong phần thông tin của khách hàng

Mô tả về trường dữ liệu: Những mô tả về giá trị thông tin, mục tiêu khai thác dữ liệu sẽ giúp bạn dễ dàng quản lý các trường dữ liệu mà bạn tạo ra

Từ khóa: Hệ thống sẽ tự động tạo ra từ khóa dựa trên tên trường dữ liệu bạn đặt.

Lưu ý: Bạn cần chỉnh sửa phần từ khóa, các ký tự viết chữ thường không dấu, có cách chân giữa mỗi chữ, không chứa ký tự đặc biệt.

Loại dữ liệu: Là cách hiển thị dữ liệu trong mục thông tin của khách hàng. Bao gồm:

Text
Number
Boolean
List
Date time
Text
 • Dạng hiển thị: Ký tự

Loại dữ liệu text
 • Trường dữ liệu này sẽ được hiển thị trong thông tin khách hàng như sau:

Thông tin website của user
Number
 • Dạng hiển thị: Dạng số (số nguyên, số âm, số thập phân)

Loại dữ liệu Number
 • Trường dữ liệu này sẽ được hiển thị trong thông tin khách hàng như sau:

Hiển thị loại dữ liệu Number

Boolean
 • Dạng hiển thị: Là câu hỏi lựa chọn đúng sai

Loại dữ liệu Boolean
 • Trường dữ liệu này sẽ được hiển thị trong thông tin khách hàng như sau:

Hiển thị loại dữ liệu Boolean

List
 • Dạng hiển thị: Danh sách lựa chọn

Loại dữ liệu List
 • Trường dữ liệu này sẽ được hiển thị trong thông tin khách hàng như sau

Hiển thị loại dữ liệu List
Date time
 • Dạng hiển thị: Lựa chọn thời gian

Loại dữ liệu Datetime
 • Trường dữ liệu này sẽ được hiển thị trong thông tin khách hàng như sau

Hiển thị loại dữ liệu Date time

Một số lưu ý khi cài đặt

 • Bạn được cài đặt tối đa 20 trường dữ liệu thông tin khách hàng

 • Giới hạn về Giá trị dữ liệu lưu trữ của 1 trường dữ liệu: 500 ký tự

 • Bạn có thể chỉnh sửa hoặc xóa các trường dữ liệu đã được tạo. Tuy nhiên khi xóa 1 trường dữ liệu, toàn bộ thông tin đã được lưu sẽ bị xóa và không thể khôi phục lại.

 • Tự động cập nhật thông tin khách hàng với Automation hỏi thông tin, Xem thêm

 • Tự động cập nhật thông tin khách hàng với Google Tag Manager, Xem thêm