Links

Quản lý dữ liệu Khách hàng

Dữ liệu khách hàng luôn là tài sản quý với mọi doanh nghiệp. Khi bạn có một lượng khách hàng nhất định, Subiz sẽ giúp bạn phân loại, quản lý và khai thác hiệu quả các dữ liệu khách hàng này, nhằm mang lại hiệu quả kinh doanh cao và xây dựng mối quan hệ bền vững với khách hàng.
Tại mục Quản lý dữ liệu, Subiz có các hướng dẫn sau:
  • Phân nhóm khách hàng từ đó dễ dàng tiếp cận và gia tăng cơ hội chuyển đổi khách hàng.
  • Cập nhật và tùy chỉnh các thông tin khách hàng của bạn.
  • Quan sát và chủ động tương tác với khách truy cập dựa trên hành vi của họ trên Website
  • Chặn user có tương tác tiêu cực như gửi tin nhắn spam đến bạn.