Links

Sản phẩm

Chức năng giúp Doanh nghiệp tổ chức dữ liệu sản phẩm và từ đó là công cụ để agents làm việc với Khách hàng.

Quản lý sản phẩm là gì?

Chức năng quản lý sản phẩm là cách dễ dàng nhất để bạn lưu trữ thông tin sản phẩm mà doanh nghiệp bạn đang kinh doanh lên Subiz, từ đó bạn có thể gửi sản phẩm cho khách hàng, mời khách hàng mua sản phẩm ngay trên cửa sổ Subiz, hỏi phản hồi về một sản phẩm cụ thể...
Chức năng quản lý sản phẩm giúp bạn lưu trữ chứ không thay thế phần mềm quản lý kho của doanh nghiệp. Nhưng nó có khả năng đồng bộ dữ liệu giúp nhân viên trong công ty dễ dàng tiếp cận thông tin và kho hàng. Các cách sau để bạn nhập dữ liệu vào Subiz.

Sử dụng Sản phẩm lưu trên Subiz

Dưới đây là các ví dụ để bạn sử dụng chức năng Sản phẩm trên Subiz.
 • Subiz nhận biết khách hàng xem sản phẩm gì và hiển thị lên trên màn hình của agent.
 • Sử dụng Sản phẩm để tạo những Mẫu Tin nhắn từ đó gửi tới Khách hàng.
 • Sử dụng trong Automation.

Nhập dữ liệu sản phẩm từ file CSV.

CSV (Comma Separated Values) là một loại định dạng văn bản đơn giản mà trong đó, các giá trị được ngăn cách với nhau bằng dấu phẩy. File CSV cũng mở được bằng Google Sheet hay Excel. Xem file Google Sheet Demo, từ Google Sheet bạn có thể tải về file CSV.
Sử dụng Googl Sheet để lưu dữ liệu Sản phẩm và export ra File CSV
Sau khi bạn đã chuẩn bị file CSV chứa dữ liệu sản phẩm. Bạn thực hiện các bước sau:
 • Bước 1: Truy cập Subiz Cài đặt > Sản phẩm. Chọn nút "Nhập sản phẩm". Làm theo hướng dẫn để tải file CSV sản phẩm của bạn lên.
 • Bước 2: Khai báo các cột dữ liệu trong file CSV để khớp với các trường dữ liệu của Subiz cung cấp. Sau đó click nút "Nhập sản phẩm"
Khai báo dữ liệu để khớp với các trường dữ liệu Subiz cung cấp.
Các trường dữ liệu Subiz như sau:
Tên trường
Mô tả
ID
Là mã của sản phẩm do bạn tự đặt. Subiz sử dụng để nhận diện
sản phẩm. Ví dụ: 12456
Tên sản ph
Tên của sản phẩm.
Mô tả
Mô tả ngắn về sản phẩm.
URL
Đường dẫn về sản phẩm, có thể là trang chi tiết một sản phẩm
trên website.
Ảnh
Là đường dẫn tới ảnh của Sản phẩm.
Tình trạng
Là tình trạng sản phẩm còn hàng hay không.
Ví dụ: in stock; out of stock; preorder; discontinued...
Giá
Giá của sản phẩm. Ví dụ: 1,000,000.
Đơn vị tiền tệ
Là đơn vị tiền tệ cho giá. Ví dụ $ hoặc VNĐ.
Giá khuyến mại
Là giá đã giảm giá. ví dụ 980,000.
Fields
Là những dữ liệu tùy biến khác bạn muốn đưa lên.

Câu hỏi thường gặp về Sản phẩm.

 1. 1.
  Cập nhật dữ liệu một sản phẩm thế nào? Bạn có thể tạo một file CSV chứa riêng sản phẩm đó. Subiz sẽ nhận diện bằng ID (mã sản phẩm) để ghi đè dữ liệu.
 2. 2.
  Subiz có đồng bộ dữ liệu tự động từ web về? Chúng tôi đang phát triển chức năng này.