Links

Sử dụng Subiz nâng cao

Sau giai đoạn đầu sử dụng Subiz, đặc biệt là khi bạn đã biết cách thiết lập môi trường tương tác và làm việc trên Subiz, đây là lúc bạn tối ưu sử dụng Subiz với các tính năng nâng cao như Automation, Segment,... Bởi các tính năng này sẽ hỗ trợ bạn:
Tự động hóa tương tác với khách hàng, thu hút sự chú ý của khách ngay khi họ vào website, theo đuổi khách hàng qua các kênh khác nhau mà không cần phụ thuộc quá nhiều vào sự hiện diện của nhân viên trực.
Phân loại, quan sát, đánh giá và quản lý dữ liệu khách hàng… sẽ giúp bạn đưa ra các chiến lược tiếp thị và chăm sóc khách hàng hiệu quả riêng cho từng đối tượng khách hàng.
Các hướng dẫn cụ thể trong 2 mục sau, sẽ giúp bạn nâng cao hiệu quả sử dụng Subiz hơn nữa: