Phân phối cuộc hội thoại
Tại mục này, Subiz có những hướng dẫn giúp bạn tạo và sử dụng các rule để phân phối các cuộc hội thoại một cách tự động tới các Agent, hoặc các nhóm Agent.
Khi đã thiết lập các Rule phân phối hội thoại, khách hàng có thể tương tác với đúng tư vấn viên, hỗ trợ giải đáp được các thắc mắc của mình. Từ đó nâng cao chất lượng tương tác của doanh nghiệp, đem lại sự hài lòng cho khách hàng.
Khi đó:
  • Bạn sẽ hiểu về các Rule mặc định ban đầu và cách sử dụng thư viện Rule có sẵn:
  • Bạn sẽ hướng dẫn cụ thể cách tạo các Rule mới:
  • Bạn có thể tham khảo một vài ví dụ cài đặt Rule như sau:
  • Ngoài ra, bạn cũng sẽ biết cách sử dụng và quản lý các Rule một cách hiệu quả:
Copy link