Links
Comment on page

Triển khai hoạt động

Đây là bước tiếp theo bạn thực hiện sau khi thiết lập môi trường tương tác.
Bạn tạo thêm các tài khoản thành viên cho các tư vấn viên (Agent) bằng cách mời các đồng nghiệp cùng tham gia sử dụng Subiz. Đồng thời tạo và quản lý các nhóm Agent khác nhau.
Sau đó bạn tạo các Rule phân phối cuộc hội thoại tự động tới các Agent này. Cách thiết lập Rule cũng là cách bạn điều hành, bố trí công việc tương tác và thực hiện các hoạt động tư vấn hỗ trợ khách hàng cho đội nhóm bán hàng, chăm sóc khách hàng...
Tất cả các hướng dẫn chi tiết về cách thiết lập Agent và Rule để triển khai hoạt động trên Subiz đều có tại: