Cài đặt thông tin doanh nghiêp

Thông tin doanh nghiệp là các thông tin cơ bản, giúp Subiz dễ dàng liên hệ và hỗ trợ bạn tốt nhất.

Để cung cấp và chỉnh sửa các thông tin cơ bản của doanh nghiệp, bạn Đăng nhập tài khoản Subiz, vào phần Cài đặt > Tài khoản > Cài đặt chung

Cài đặt thông tin doanh nghiệp

Bạn nhập các thông tin doanh nghiệp như sau:

 • Logo photo: Ảnh thương hiệu của doanh nghiệp (Lưu ý tải lên ảnh hình vuông, kích thước tối thiếu 200 x 200px)

 • Tên doanh nghiệp: Tên thương hiệu của doanh nghiệp

 • Địa chỉ: Địa chỉ doanh nghiệp

 • Thành phố/ Thị trấn: Thành phố doanh nghiệp đặt trụ sở

 • Quốc gia: Quốc gia doanh nghiệp đang kinh doanh

 • Múi giờ: Múi giờ khu vực của doanh nghiệp, giúp hệ thống xác định khung giờ làm việc của doanh nghiệp

 • Ngôn ngữ chính: Là ngôn ngữ chính của tài khoản, được tự động xác định khi chủ tài khoản đăng ký sử dụng Subiz. Giúp Subiz xác định ngôn ngữ trên email gửi tới doanh nghiệp

 • Số điện thoại: Số điện thoại liên hệ của doanh nghiệp

 • Mã bưu chính: Mã bưu chính theo địa phương của doanh nghiệp

 • Mã số thuế: Mã số thuế của doanh nghiệp

 • Mạng xã hội: Nhập link liên kết với các trang mạng xã hội của bạn

Sau khi nhập đầy đủ thông tin, bạn click chọn Lưu để lưu thay đổi.