Cài đặt thông báo tin nhắn mới

Trong quá trình làm việc, agent sẽ phải thao tác với rất nhiều ứng dụng, rất dễ bỏ lỡ cuộc chat với khách hàng.

Cài đặt tính năng thông báo tin nhắn mới sẽ giúp bạn hiển thị cửa sổ pop-up nhỏ ở góc màn hình (bao gồm thông báo âm thanh) nhắc nhở khi có tin nhắn mới đến hoặc bất cứ thay đổi nào trên dashboard (khách vào web, khách gửi yêu cầu chat…)

Thông báo tin nhắn mới trên màn hình

Các bước cài đặt thông báo tin nhắn mới

Chọn cài đặt thông báo tin nhắn mới
  • Chọn Gửi thông báo tin nhắn mới và Lưu

Chọn thông báo tin nhắn và Lưu
  • Sau khi bạn nhấn Lưu trên trình duyệt sẽ hiện pop-up yêu cầu Cho phép hiển thị thông báo mới. Bạn chọn Cho phép

Cho phép hiển thị thông báo mới

Cài đặt thông báo tin nhắn mới trên các trình duyệt

Trong quá trình cài đặt thông báo tin nhắn mới, có thể trình duyệt bạn đang sử dụng đã thiết lập mặc định chặn các thông báo, bạn cần cài đặt cho phép nhận thông báo từ app.subiz.com

Chrome & Cốc Cốc
Safari
Firefox
Chrome & Cốc Cốc

Nhấn vào nút Bảo mật (1) và chọn cho phép (2) hoặc chỉnh sửa trên phần Cài đặt trang web (3)

Cài đặt cho phép hiện thông báo tin nhắn và âm thanh
Cho phép hiện thông báo và âm thanh trên phần Cài đặt trang web

Với các phiên bản mới của Chrome và Cốc Cốc, có thể xảy ra hiện tượng âm báo tin nhắn mới không có, do 2 trình duyệt này đã tắt việc tự động mở Audio và Video. Bạn chỉ cần Đăng xuấtĐăng nhập lại app.subiz.com là được.

Safari

Bước 1: Vào Safari > Preferences

Bước 2: Cho phép hiện thông báo từ app.subiz.com

Cho phép hiện thông báo từ app.subiz.com
Firefox

Bước 1: Bỏ Blocked

Bỏ Blocked

Bước 2: Cho phép nhận thông báo từ app.subiz.com

Cho phép nhận thông báo sau khi nhấn Lưu