Tích hợp Subiz Chat trên các nền tảng

Tài liệu mô tả cách tích hợp Subiz trên các nền tảng phổ biến hiện nay.

Subiz plugin trên Wordpress.org

Hướng dẫn 4 bước cài đặt Subiz qua plugin trên website Wordpress.org

4 bước cài đặt Subiz Plugin trên WordPress

Bước 1: Cài đặt Plugin Subiz Đăng nhập tài khoản Wordpress > Mở Admin Panel > Plugins > Tìm kiếm và cài đặt plugin SUBIZ

Bước 2: Cài đặt cửa sổ Subiz chat Sau khi cài đặt và kích hoạt plugin Subiz > Vào mục Cài đặt > Subiz > Cài đặt > Nhập ID giấy phép, Xem mã tài khoản Subiz của bạn > Chọn Cài đặt Subiz Widget > Lưu thay đổi

Bước 3: Tùy chỉnh widget Widget là Cửa sổ Subiz chat hiển thị trên website của bạn. Bạn lựa chọn màu sắc cửa sổ chat và button chat phù hợp với website và thương hiệu của bạn > Lưu thay đổi

Bước 4: Tùy chỉnh Notification Đây là chức năng thông báo trên trình duyệt của user. Chọn kiểu mời user nhận thông báo trên trình duyệt, có 3 kiểu thông báo cho bạn lựa chọn > Chọn kiểu thông báo > Lưu thay đổi Lưu ý:

  • Kiểu 1 bạn có thể thay đổi ảnh logo và nội dung mời user nhận thông báo.

  • Kiểu 2 và 3 bạn có thể chọn các button Thông báo (CTA notification button) kêu gọi user nhận thông báo phù hợp với website.

Tích hợp mã nhúng Subiz trên Wordpress

Bước 1: Mở trang quản lý WordPress Admin Panel > Appearance > Editor.

Bước 2: Tìm file footer.php bên cột bên phải và mở file này.

Bước 3: Sao chép mã nhúng Subiz và dán vào ngay trước thẻ </body> trong file footer.php.

Tích hợp Subiz trên Wordpress

Subiz và Ladipage.vn

Bước 1: Login tài khoản Ladipage và chọn Landing page bạn muốn đặt Subiz.

Bước 2: Trên Ladipage, bạn vào CÀI ĐẶT TRANG tại góc dưới bên phải màn hình. Tại màn hình mở ra, bạn chọn Tab "Mã theo dõi tuỳ chỉnh".

Vị trí Menu Cài Đặt Trang của Ladipage.

Bước 3: Sao chép mã nhúng Subiz và dán vào tab "Mã theo dõi tuỳ chỉnh" nói ở bước 2. Bạn chọn vị trí đặt là "Thêm vào trước thẻ </body>" . Sau đó Save lại.

Mã nhúng Subiz được dán vào Tab Mã theo dõi tuỳ chỉnh.

Bạn xuất bản, và truy cập vào Landing Page để xem sự kết hợp sửa Subiz và Ladipage.

Landing page với cửa sổ Subiz.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tuy chỉnh mầu riêng, button đặc biệt hay cả ngôn ngữ cho cửa sổ Subiz này ngay tại Ladipage.

Subiz và Shopify

Bước 1: Đăng nhập tài khoản Shopify, tìm đến Online Store > Themes.

Bước 2: Sau đó nhấn vào nút Action và chọn Edit code.

Bước 3: Tìm file theme.liquid tại menu bên trái.

Bước 4: Sao chép mã nhúng Subiz và dán trước thẻ </body> > Chọn Save.

Subiz và Joomla

Bước 1: Vào Joomla Admin > Template Manager > Chọn mục Template và Filter theo Site.

Bước 2: Chọn Template đang sử dụng > Click vào file Index.php.

Bước 3: Sao chép mã nhúng Subiz và dán trước thẻ </body>.

Subiz và Wix

Bước 1: Đăng nhập màn hình Dashboard của Wix, chọn Manage & Edit Site.

Bước 2: Click vào Edit Site > Add button > More > HTML iframe. Kéo phần iframe vừa được chọn xuống dưới footer (có thể điều chỉnh vị trí của iframe).

Bước 3: Sao chép mã nhúng Subiz và dán vào Add code > Chọn Save.

Subiz và Magento

Để tích hợp Subiz trên web Magento của bạn, vui lòng tham khảo hai tùy chọn bên dưới:

Lựa chọn 1

  • Bước 1: Tìm Magento template tại app/design/frontend/{template}/page/html/head.phtml. Nếu tệp này không tồn tại, thì bạn cần phải kiểm tra xem tệp ứng dụng app/design/frontend/{template}/default/page/html/head.phtml có tồn tại hay không?

  • Bước 2: Khi tìm thấy, sao chép mã nhúng Subiz và dán ngay trước thẻ </head> của tệp.

Lựa chọn 2

Bạn chỉ cần thực hiện theo lựa chọn này nếu các tệp mẫu được mô tả trong Lựa chọn 1 không tồn tại. Có trường hợp này do một số mẫu Magento có thể không có tệp head.phtml và sử dụng tệp mẫu cơ sở.

  • Bước 1: Sao chép tệp ứng dụng app/design/frontend/default/page/html/head.phtml từ mẫu cơ sở mặc địch vào thư mục tùy chỉnh tại app/design/frontend/{template}/page/html/head.phtml.

  • Bước 2: Mở tệp, sao chép mã nhúng Subiz và dán trước thẻ </head>.

Subiz và Sapo web

Bước 1: Đăng nhập trang quản trị website của Sapo > Chọn Website.

Bước 2: Chọn Giao diện > Thao tác > Chỉnh sửa HTML/CSS.

Bước 3: Chọn Them.bwt > Tìm thẻ </body> > Sao chép mã nhúng Subiz và dán trước thẻ body > Lưu để hoàn thành

Subiz và Haravan web

Bước 1: Đăng nhập trang quản lý website của Haravan

Bước 2: Chọn Website > chọn Giao diện > chọn Hiệu chỉnh theme

Trang quản lý Haravan web

Bước 3: Chọn theme.liquid trong Layouts > Tìm thẻ </head> > Sao chép mã nhúng Subiz và dán ngay sau thẻ </head> > chọn Lưu để hoàn thành

Đặt mã nhúng Subiz vào Haravan web