Các trình duyệt hỗ trợ cửa sổ chat và trang đăng nhập Subiz

Hiện tại Subiz hỗ trợ hiển thị cửa sổ chat và trang quản trị App.subiz.com trên hầu hết các trình duyệt như sau:

Trang quản trị App.Subiz.com

Trình duyệt

Phiên bản

IE

Chưa hỗ trợ

Edge

15 trở lên

Firefox

56 trở lên

Chrome

61 trở lên

Safari

10.1 trở lên

Coccoc

68

Opera

50

Chú ý:

  • Hệ điều hành Windows XP không hỗ trợ đăng nhập trang quản lý Subiz. Subiz khuyến nghị bạn nên nâng cấp hệ điều hành (Windows 7 trở lên) để sử dụng và làm việc tốt nhất trên các phần mềm tương tự Subiz chat.

  • Subiz chưa hỗ trợ đăng nhập trang quản trị và hiển thị cửa sổ chat trên trình duyệt Internet Explorer Safari on window. Nguyên nhân: Do hai trình duyệt trên đều đã cũ, Microsoft không phát triển thêm và không hỗ trợ tính năng của Subiz. Đồng thời, thống kê tỷ lệ khách dùng 2 trình duyệt trên rất thấp. Nếu bạn có số liệu thống kê cụ thể nhu cầu khách dùng 2 trình duyệt trên, vui lòng liên hệ Subiz để được hỗ trợ tốt nhất.

  • Trình duyệt Egde không hỗ trợ xem danh sách hoạt động của khách hàng trên Subiz.

Cửa sổ chat

  • Cửa sổ chat trên máy tính

Trình duyệt

Phiên bản

IE

Chưa hỗ trợ

Edge

15 trở lên

Firefox

56 trở lên

Chrome

61 trở lên

Safari

10.1 trở lên

Coccoc

68

Opera

50

  • Cửa sổ chat trên di động

Hệ điều hành

Phiên bản

IOs

11.2.1 trở lên

Android

4.4.3 trở lên