Các trình duyệt hỗ trợ cửa sổ chat và trang đăng nhập Subiz
Hiện tại Subiz hỗ trợ hiển thị cửa sổ chat và trang quản trị App.subiz.com trên hầu hết các trình duyệt như sau:

Trang quản trị App.Subiz.com

Trình duyệt
Phiên bản
IE
Chưa hỗ trợ
Edge
15 trở lên
Firefox
56 trở lên
Chrome
61 trở lên
Safari
10.1 trở lên
Coccoc
68
Opera
50
Chú ý:
  • Hệ điều hành Windows XP không hỗ trợ đăng nhập trang quản lý Subiz. Subiz khuyến nghị bạn nên nâng cấp hệ điều hành (Windows 7 trở lên) để sử dụng và làm việc tốt nhất trên các phần mềm tương tự Subiz chat.
  • Subiz chưa hỗ trợ đăng nhập trang quản trị và hiển thị cửa sổ chat trên trình duyệt Internet Explorer Safari on window. Nguyên nhân: Do hai trình duyệt trên đều đã cũ, Microsoft không phát triển thêm và không hỗ trợ tính năng của Subiz. Đồng thời, thống kê tỷ lệ khách dùng 2 trình duyệt trên rất thấp. Nếu bạn có số liệu thống kê cụ thể nhu cầu khách dùng 2 trình duyệt trên, vui lòng liên hệ Subiz để được hỗ trợ tốt nhất.
  • Trình duyệt Egde không hỗ trợ xem danh sách hoạt động của khách hàng trên Subiz.

Cửa sổ chat

  • Cửa sổ chat trên máy tính
Trình duyệt
Phiên bản
IE
Chưa hỗ trợ
Edge
15 trở lên
Firefox
56 trở lên
Chrome
61 trở lên
Safari
10.1 trở lên
Coccoc
68
Opera
50
  • Cửa sổ chat trên di động
Hệ điều hành
Phiên bản
IOs
11.2.1 trở lên
Android
4.4.3 trở lên