Links

Thiết lập kênh tương tác

Việc đầu tiên bạn cần thực hiện sau khi đăng ký tài khoản Subiz là thiết lập kênh tương tác bằng cách tích hợp các kênh tương tác hiện tại của doanh nghiệp vào Subiz.
Subiz hỗ trợ doanh nghiệp tương tác với khách hàng đến từ nhiều website, Fanpage, Email,… Trong mỗi kênh tương tác bạn có thể thực hiện những cài đặt và tùy chỉnh cho phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp.
Các hướng dẫn cụ thể để bạn tích hợp và tối ưu môi trường tương tác:
Sau khi tích hợp và tối ưu môi trường tương tác, bạn chỉ việc truy cập vào Subiz và bắt đầu tương tác, chăm sóc khách hàng từ nhiều kênh ngay trên Subiz mà không phải bỏ ra quá nhiều thời gian như trước đây.