Quản lý hội thoại Subiz chat

Bài viết hướng dẫn bạn chi tiết cách thức quản lý hội thoại chat của khách hàng hiệu quả.

Hội thoại Subiz chat là cuộc chat trò chuyện tư vấn khách hàng trên website.

Bắt đầu ngày làm việc, bạn sẽ trả lời tin nhắn của khách hàng và giải quyết các yêu cầu chat trên trang HỘI THOẠI của Subiz tại link app.subiz.com/convo.

Trang Hội thoại trò chuyện cùng khách hàng

Giao diện trang HOẠT ĐỘNG gồm 3 phần chính:

  • Danh sách Hội thoại của tôi: Hiện thị tất cả hội thoại user gửi tin nhắn được giao cho bạn.

  • Cửa sổ hội thoại: Bạn sẽ nhắn tin trò chuyện cùng khác hàng, gắn Tag phân loại, tạo Ticket,...

  • Thông tin khách hàng và lịch sử hoạt động của khách hàng.

1. Nhận và trả lời tin nhắn của khách hàng

Tin nhắn mới của khách hàng (user) gửi đến sẽ có thông báo đỏ. Bạn sẽ nhìn thấy nhanh Họ tên của khách và tin nhắn đầu tiên khách hàng gửi đến. Lưu ý: Nếu bạn chưa lưu họ tên khách thì Subiz mặc định hiện thị tên thành phố/ tỉnh thành của khách hàng.

Click nhấp chuột vào hội thoại để mở cửa sổ hội thoại và nhắn tin trả lời khách hàng.

Tip nhỏ:

2. Gửi tin nhắn cho khách truy cập

Để xem danh sách khách truy cập website và đang xem trang của bạn, hãy vào trang SUBIZ LIVE.

Chọn Say hello và nhập tin nhắn gửi khách hàng.

Chào khách truy cập website

Tip hay: Bạn có thể tạo Mẫu tin nhắn “hello” để gửi lời chào nhanh chóng cho nhiều khách hàng.

3. Sử dụng Mẫu tin nhắn

Với những tin nhắn gửi đi nhiều lần cho các khách hàng, bạn có thể soạn sẵn mẫu tin nhắn và nhanh chóng gửi cho khách hàng khi cần.

Sử dụng mẫu tin nhắn:

  • Dùng ký tự: Nhập / ký tự tắt để tìm tin nhắn mẫu có sẵn

  • Click chọn Mẫu tin nhắn và tìm kiếm tin nhẵn mẫu có sẵn

Sử dụng mẫu tin nhắn

Lưu ý: Nếu bạn chưa có tin nhắn mẫu, hay Tạo mẫu tin nhắn như sau: Vào trang Mẫu tin nhắn > Chọn Subiz chat > Nhập tin nhắn > Nhập Ký tự tắt > Chọn Quyền riêng tư > Tạo

4. Thêm Agent tham gia hội thoại

Khi cần trợ giúp từ đồng nghiệp để tham gia chat tư vấn khách hàng, bạn có thể thêm agent như sau: Click icon Thêm Agent > Tìm kiếm agent > Click chọn agent

Thêm Agent tham gia hội thoại

5. Thêm Tag hội thoại

Tag hội thoại để phân loại nội dung cuộc chat theo từng chủ đề khác nhau, giúp bạn tổng hợp và khái quát được yêu cầu của khách hàng.

Thêm Tag cho hội thoại
Xóa Tag
Tạo Tag mới
Thêm Tag cho hội thoại

Hướng dẫn thêm Tag cho cuộc hội thoại chat: Click button Thêm Tag > Tìm kiếm Tag phù hợp > Chọn Tag

Thêm Tag cho cuộc hội thoại
Xóa Tag

Xóa Tag: Chọn X ở button Tag đã chọn

Tạo Tag mới

Nếu bạn chưa có thẻ Tag, hãy tạo Tag mới theo hướng dẫn tại trang TAG

6. Đính kèm tệp, hình ảnh, emoji cảm xúc

Bạn tải lên và chia sẻ nhiều tệp, hình ảnh, video,... trong Subiz chat bằng cách sử dụng chức năng Đính kèm.

Đính kèm file

Gửi tin nhắn kèm biểu tượng cảm xúc sẽ tạo sự liên kết cá nhân mạnh mẽ với khách hàng của bạn. Chọn emoji cảm xúc ngay trong Subiz chat.

Tin nhắn Emoji

7. Ghi chú cho user khách hàng

Sử dụng Ghi chú trên Subiz để ghi nhanh vấn đề của khách hàng, lưu ý hay các bước xử lý tiếp theo giúp bạn và các agent đồng nghiệp nhanh chóng hỗ trợ khách hàng.

Hướng dẫn tạo Ghi chú mới: Tại mục Ghi chú > Nhập nội dung ghi chú > Chọn Thêm

Thêm Ghi chú cho khách hàng

8. Sửa tiêu đề hội thoại

Tiêu đề hội thoại sẽ hiển thị tin nhắn đầu tiên khách hàng gửi tới. Bạn có thể sửa tiêu đề hội thoại để lướt nhanh cuộc hội thoại nắm bắt câu hỏi hay yêu cầu của khách hàng.

Sửa tiêu đề hội thoại

9. Chuyển ticket theo dõi sự vụ

Với một vấn đề của khách hàng cần thời gian xử lý sau khi chat, bạn có thể chuyển hội thoại thành Ticket để ghi nhận, theo dõi và giải quyết. Xem thêm Ticket - Quản lý chăm sóc khách hàng

Chuyển Ticket theo dõi sự vụ

10. Hoàn thành hội thoại chat

Hoàn thành hội thoại chat giúp bạn nhận diện yêu cầu tư vấn của khách đã được hoàn thành. Đồng thời, các yêu cầu tư vấn mới của khách hàng sẽ được tạo thành hội thoại mới, bạn sẽ dễ dàng theo dõi các sự vụ khác nhau của khách hàng.

Hoàn thành hội thoại

Bạn cần hỗ trợ làm việc trên Subiz? Hãy liên hệ ngay tư vấn Subiz qua cửa sổ chat tại Subiz.com!