Links
Comment on page

Bắt đầu với Subiz

Video bắt đầu cùng Subiz
Khi bạn mới đăng ký tài khoản Subiz, bạn cần thực hiện những cài đặt ban đầu trước khi bắt đầu sử dụng.
Những hướng dẫn tại phần Bắt đầu cùng Subiz sẽ giúp bạn dễ dàng tiếp cận, thực hiện các tích hợp, cài đặt và bắt đầu triển khai các hoạt động tương tác với khách hàng ngay trên Subiz.
Trong đó:
  • Thiết lập kênh tương tác: Hướng dẫn tích hợp các kênh tương tác gồm Website, Messenger, Email,... vào Subiz, giúp bạn tiếp cận và chăm sóc tư vấn khách hàng từ nhiều kênh ngay trên Subiz.
  • Triển khai hoạt động: Bạn sẽ hiểu thêm về các loại Agent, hướng dẫn tạo thêm các Agent và thiết lập Rule phân phối các cuộc hội thoại của khách hàng cho các Agent.
  • Làm việc trên Subiz: Hướng dẫn bạn cách sử dụng Subiz hàng ngày, cụ thể là cách thức tương tác với khách hàng trên các kênh và sử dụng những tiện ích giúp bạn tương tác tốt hơn với khách hàng.
  • Sử dụng Subiz nâng cao: Cách thu hút nhiều khách chat trực tuyến, nắm bắt khách hàng tiềm năng và quản lý dữ liệu khách hàng hiệu quả với Subiz
  • Báo cáo và thống kê: Kết quả tương tác khách hàng và những thống kê chi tiết về cuộc hội thoại, số lượng user để đo lường hiệu quả làm việc trên Subiz.
  • Thanh toán dịch vụ Subiz: Chi tiết thông tin về cách tính phí, phương thức thanh toán và cách thay đổi gói dịch vụ của Subiz