Links

Thống kê thời gian làm việc

Thời gian làm việc của agent được tính từ lúc agent đăng nhập trang quản lý App.subiz.com hoặc App mobile Subiz cho đến khi agent không kết nối Subiz nữa (Tắt tab đăng nhập, đăng xuất Subiz, thoát màn hình App mobile). Đây là khoảng thời gian Agent online sẵn sàng trả lời và hỗ trợ khách hàng.
Với thống kê này, nhà quản lý có thể biết được thời gian làm việc của các agent trên Subiz. Mặc dù cửa sổ Subiz luôn mở để khách hàng có thể nhắn tin bất cứ khi nào, việc sẵn sàng online của các agent sẽ giúp doanh nghiệp tận dụng tối đa các tương tác với khách hàng và hỗ trợ khách đúng thời điểm.

Các thông số thống kê

Biểu đồ thống kê được chia ra làm 2 phần: Biểu đồ dạng cột và dạng bảng.
- Với biểu đồ dạng cột, bạn có thể lọc thời gian làm việc của từng cá nhân agent. Từ đó, bạn sẽ biết được tổng thời gian online làm việc của agent và thống kê chi tiết thời gian online theo giờ hoặc theo ngày.
- Với biểu đồ dạng bảng, bạn biết được thời gian online làm việc của tất cả agent trong tài khoản tại một khoảng thời gian.
Thống kê thời gian làm việc

Hướng dẫn thống kê thời gian làm việc

  • Trục ngang: Đơn vị thời gian theo giờ hoặc theo ngày. + Khi bạn chọn thống kê trong một ngày cụ thể, bạn sẽ xem được thời gian theo từng giờ trong ngày 0h - 23h. + Khi bạn chọn thống kê trong khoảng một thời gian, bạn sẽ xem thời gian theo từng ngày.
  • Trục dọc: Thời gian làm việc của agent tính theo phút.
Ví dụ: Trong ngày hôm nay, agent Linh Lê có tổng số thời gian làm việc trên Subiz là 1giờ 59 phút. Trong khoảng 11h - 12h có thời gian online là 34 phút.
Thời gian làm việc trên Subiz của Agent Linh Lê trong ngày hôm nay
Bạn cần hỗ trợ thêm về thống kê, hãy gửi email tới [email protected]!