Thống kê Subiz chat trên Google Analytics

Hướng dẫn xem thống kê Subiz trên GA

Bước 1: Đăng nhập Google Analytics và chọn website cần kiểm tra

Bước 2: Trong mục Báo cáo > chọn HÀNH VI > Sự kiện

Xem thống kê Sự kiện trên Google Analytics

Bước 3: Chọn Tổng quan để xem thống kê Danh mục sự kiện

Xem thống kê SUBIZ chat trong Danh mục sự kiện

Bước 4: Để xem thống kê chi tiết các Hành động sự kiện của Subiz: vào Sự kiện hàng đầu > Danh mục sự kiện > chọn Subiz chat > Hành động sự kiện

Xem thống kê chi tiết Hành động sự kiện của Subiz

Bước 5: Để xem thống kê chi tiết các Nhãn sự kiện của Subiz: vào Sự kiện hàng đầu > Danh mục sự kiện > chọn Subiz chat > Nhãn sự kiện

Xem thống kê chi tiết Nhãn sự kiện của Subiz

Bạn đã đọc được thống kê Subiz chat trên Google Analytics? Cần hỗ trợ thêm, bạn hãy chat với tư vấn viên ngay trên website Subiz.com nhé.