Links

Báo cáo & Thống kê

Tổng quan báo cáo thống kê

Trong Subiz, mọi dữ liệu tương tác của bạn với khách hàng đều được lưu lại. Những báo cáo thống kê này sẽ giúp bạn kiểm tra được tình hình hoạt động kinh doanh trực tuyến, nắm bắt chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng và quản lý đội ngũ nhân viên hiệu quả.
Để theo dõi thống kê tương tác trên Subiz bạn chỉ cần đăng nhập tài khoản Subiz và click vào mục Thống kê.
Tại đây bạn có thể thống kê tương tác online theo các danh mục sau:
  • Bạn có thể thống kê cuộc hội thoại theo từng khoảng thời gian chi tiết và theo từng Agent/ Nhóm Agent cụ thể, từng kênh bán hàng.
  • Thống kê lượt khách hàng truy cập, có tương tác theo kênh tương tác và từng dữ liệu khách hàng. Bạn có thể thống kê lượt truy cập theo từng thời điểm, theo từng kênh để có tổng quan về khách hàng của doanh nghiệp.
  • Thống kê hội thoại được gắn tag sẽ giúp phân loại và quản lý nội dung các cuộc tương tác một cách dễ dàng.
  • Thống kê ticket quản lý các vấn đề chăm sóc khách hàng và hiệu suất của agent trong xử lý các vấn đề của khách hàng.
  • Dữ liệu Subiz chat được tự động chuyển sang GA giúp nhà quản trị Marketing thống kê dữ liệu và thông số theo từng nhu cầu riêng của doanh nghiệp
Như vậy, với thống kê báo cáo Subiz, bạn không chỉ đơn thuần thấy được những con số thống kê mà còn xây dựng những cơ sở dữ liệu để quản lý tình hình hoạt động kinh doanh, chăm sóc khách hàng và triển khai những kế hoạch kinh doanh hiệu quả.